hydropath.pl hydropath.pl - Technologia HYDROPATH - nie chemiczna metoda uzdatniania wody.

hydropath.plWebsite Profile

Title: Technologia HYDROPATH - nie chemiczna metoda uzdatniania wody.
Keywords:
Description:Technologia HYDROPATH to oparta na najnowszej wiedzy, fizyczna metoda uzdatniania wody wykorzystuj?ca sygna? elektryczny wprowadzany do wody w instalacjach.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

hydropath.pl Information

Website / Domain:hydropath.pl
Website IP Address:87.98.239.40
Domain DNS Server:dns111.ovh.net,ns111.ovh.net

hydropath.pl ranks

Alexa Rank:5585395
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hydropath.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$3,828
Daily Revenue:$10
Monthly Revenue:$314
Yearly Revenue:$$3,828
Daily Unique Visitors:965
Monthly Unique Visitors:28,950
Yearly Unique Visitors:352,225

hydropath.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Vary Accept-Encoding
Date Sun, 21 Oct 2018 05:00:33 GMT

hydropath.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

hydropath.pl Similar Website

Domain WebSite Title
technologia-wody.pl Technologia Wody
escape.com.pl Escape - Systemy uzdatniania wody
eurowater.pl Uzdatniania Wody EUROWATER
unitex.com.pl UNITEX - Systemy Uzdatniania Wody?
osmosis.pl Osmosis – Profesjonalne systemy uzdatniania wody.
epiw.pl Epuro - profesjonalne systemy uzdatniania wody
prowater.com.pl Profesjonalne systemy uzdatniania wody - ProWater
inaqua.pl Stacje - stacje uzdatniania wody, masy jonitowe
wodropol.pl Stacje Uzdatniania Wody, dobra woda, uzdatnianie wody, SUW
aquahome.pl Zmi?kczacze wody. Stacje uzdatniania wody Aquahome Viessmann
mobileo.net Mobileo - ?wiat, to nie tylko technologia
techwater.pl Techwater - systemy uzdatniania wody, filtry do wody, zmi?kczanie wody, od?elazianie, filtracja, de...
inwater.com.pl Inwater sp. z o.o.- Filtry do wody, uzdatnianie wody, systemy filtrów do wody, systemy uzdatniania ...
krevox.com Filtry do wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ?cieków, producent, dezynfekcja wody - KREVO...
ewf.net.pl Stacje uzdatniania wody – systemy zmi?kczania | EWF Wroc?aw
uzdatnianiewody.com Profesjonalne systemy uzdatniania wody – P.H.U. SAYMON Sp. z o.o.
euroclean.pl EuroClean.pl | Producent systemów do dezynfekcji i uzdatniania wody
aquaro.pl Stacje uzdatniania wody i technika basenowa, sauny i wanny SPA

hydropath.pl Alexa Rank History Chart

hydropath.pl aleax

hydropath.pl Html To Plain Text

Hydropath - fizyczna technologia uzdatniania wody biuro@hydropath.pl +48 500 068 835 pon.- pi. 8.00-16.00 Toggle navigation Home Portfolio Realizacje Dokumentacja Badania Wspó?praca Technologia Sygna? fali elektromagnetycznej Hydropath Osady mineralne – kamień kot?owy Dezynfekcja wody bez ?rodków chemicznych Bakterie Legionella Korozja – ograniczenie w instalacjach wodnych Filtracja – poprawa skuteczno?ci Hydropath a inne technologie FAQ,s Produkty Uzdatniacz wody HydroFLOW hs38 Uzdatniacz wody HydroFLOW hs40 Uzdatniacz wody HydroFLOW s38 Uzdatniacz wody HydroFLOW k40 AQUAKLEAR Uzdatniacz wody HydroFLOW c RANGE Uzdatniacz wody HydroFLOW p AQUAKLEAR Uzdatniacz wody HydroFLOW s RANGE Uzdatniacz wody HydroFLOW i INDUSTRIAL RANGE Uzdatniacz wody HydroFLOW CUSTOM RANGE Aktualno?ci Oferta us?ug Zamówienia FIZYCZNA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY ? kamień kot?owy ? osady biologiczne ? flokulacja ? dezynfekcja ? ograniczenie korozyjno?ci flokulacja-zawiesin kamien-kotlowy bakteria-legionella korozja usuwanie-biofilmu Domy, mieszkania i apartamenty W naszej ofercie znajd? Państwo zaprojektowane specjalnie do ma?ych instalacji domowych nowoczesne ?atwe w monta?u skuteczne i trwa?e bezobs?ugowe ekologiczne i ekonomiczne uzdatniacze wody HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38 HydroFLOW HS38HydroFLOW S38 "z t? technologi? uzdatnianie wody mo?e by? po prostu tanie" Technologia Hydropath realizuje nowoczesne, oparte na najnowszej wiedzy podej?cie do uzdatniania wody. Obecnie w wielu zastosowaniach, wod? mo?na uzdatnia? bez zmiany jej sk?adu chemicznego i dezynfekowa? bez stosowania ?rodków chemicznych. Woda uzdatniona za pomoc? odpowiednio przygotowanego sygna?u pola elektrycznego, mo?e by? stosowana w nowoczesnych instalacjach przesy?owych, technologicznych i produkcyjnych. W ten sposób mo?na poprawia? parametry wody spo?ywczej i basenowej. Zastosowanie technologii Hydropath daje nowe mo?liwo?ci oraz spe?nia oczekiwania u?ytkowników w zakresie redukcji kosztów, uproszczenia procesów uzdatniania z uwzgl?dnieniem istotnych aspektów pro-ekologicznych. Nasi klienci na ca?ym ?wiecie, od ponad 20 lat potwierdzaj? skuteczno?? dzia?ania urz?dzeń HydroFLOW z technologi? Hydropath. Eliminacja bakterii Legionella Eliminujemy bakterie i trwale zabezpieczamy instalacje Zaplecza gastronomiczne Uzdatniamy wod? dla urz?dzeń gastronomicznych Kot?y parowe i wytwornice pary Ochrona przed powstawaniem kamienia kot?owego Przemys? Budynki i budowle Osady kamienia kot?owego w mieszkaniu, apartamencie, domu Hodowla ryb Eliminacja patogenów w hodowli ryb i narybku Optymalizacja filtracji Urz?dzenia HydroFLOW umo?liwiaj? optymalizacj? pracy elementów filtracyjnych co wp?ywa na popraw? ich wydajno?ci i skuteczno?ci. Rolnictwo i hodowla Eliminacja ska?eń biologicznych wody i osadów mineralnych. Baseny i SPA Technologia Hydropath pomaga… Instalacje ch?odnicze Zabezpieczenie uk?adów ch?odzenia Technologia Hydropath - film Rozwi?zania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb u?ytkownika Mamy rozwi?zana dla ma?ych instalacji w mieszkaniach i domach oraz dla du?ych instalacji przemys?owych. Oferta obejmuje szerokie mo?liwo?ci zastosowania technologii Uzdatniamy i chronimy wod? w zakresie tworzenia osadów mineralnych i biologicznych oraz dezynfekujemy wod?. Promujemy nowoczesny, ekologiczny sposób uzdatniania wody Nasza technologia w wielu przypadkach umo?liwia zaprzestanie zmi?kczania, kondycjonowania wody oraz umo?liwia ograniczenie lub zaprzestanie stosowania biocydów. https://hydropath.pl/h/wp-content/uploads/2015/12/Hydropath1.mp4 Nie wiesz które urz?dzenie wybra?? Bez wzgl?du na to, czy jeste? u?ytkownikiem instalacji domowej czy przemys?owej, czy pracujesz jako instalator czy projektant – nasz zespó? ch?tnie pomo?e Ci w doborze urz?dzenia i rozwieje wszelkie w?tpliwo?ci. zadaj nam pytanie Oczekujesz wi?cej? Oferujemy nowoczesn? technologi? i urz?dzenia, które zaspokoj? twoje potrzeby w zakresie uzdatniania wody. Zast?pi? stacje zmi?kczania, lampy UV, poprawi? skuteczno?? filtracji. B?dziesz móg? korzysta? z najbardziej ekonomicznej i bezobs?ugowej technologii. Skontaktuj si? z nami i umów na spotkanie, telefonicznie lub za pomoc? formularza. umów si? na spotkanie Zastosowania przemys?owe i nowe zastosowania komercyjne Razem mo?emy przeprowadzi? testy i na podstawie uzyskanych wyników, opracowa? proces wdro?enia. Prowadzimy w sposób ci?g?y testy u?ytkowe i przedwdro?eniowe, przy nowych dotychczas nie znanych lub nieopublikowanych rozwi?zaniach. Aktualizujemy w ten sposób nasz? wiedz? i uzyskujemy nowe do?wiadczenia w zakresie implementacji zmiennego sygna?u pola elektromagnetycznego. Koncepcja Masz pomys? na zastosowanie technologii w celu uzyskania okre?lonego efektu. Wymiana informacji Precyzujemy Twoje oczekiwania, dobieramy model urz?dzenia. Testy Ustalamy miejsce instalacji, wybieramy monitorowane parametry. Rejestrujesz wyniki. Hydropath Legionella Control Audyt ryzyka wyst?powania ska?enia bakteriami Legionella w instalacjach wodnych, ch?odniczych, obiektach ma?ej architektury typu fontanny i ?ciany wodne oraz w instalacjach obiektów przemys?owych. Procedury, do?wiadczenie, najnowsza wiedza Od lat dzia?amy w obszarze zagro?eń wywo?anych ska?eniem biologicznym instalacji wodnych oraz sposobami eliminacji ska?eń. Nasi konsultanci i wspó?pracownicy maj? du?e do?wiadczenie i proponuj? tylko sprawdzone rozwi?zania oparte na wiedzy i do?wiadczeniu specjalistów z wielu krajów. Ekonomiczne i skuteczne rozwi?zania Zastosowanie nowoczesnych technologii daje szybki zwrot z inwestycji. Dobieramy ?atwe do wdro?enia, proste w obs?udze i nieinwazyjne rozwi?zania. Profesjonali?ci Nasi konsultanci oraz wspó?pracuj?cy z nami specjali?ci to profesjonali?ci. Konsultacje z nimi s? merytoryczne i mog? Państwo oczekiwa?, ?e zaproponowane rozwi?zania b?d? optymalne dobrane do Państwa potrzeb. Oferta HLC Pobierz Oni nam zaufali i potwierdzaj? znakomite efekty dzia?ania technologii Hydropath Informacje O nas Instalacja – info Dokumentacja Przedstawiciele Hydropath Strefa Klienta Moje konto Formularz kontaktowy Gwarancja Regulaminy Polityka prywatno?ci Dane firmy Hydropath Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 111 43-100 Tychy NIP: 6462933373 KRS: 0000499088 biuro@hydropath.pl +48 500 068 835 +48 324 450 684 Konto bankowe (ING BS): 12 1050 1399 1000 0090 3033 6797 Do??cz do nas Copyright ? 2017 Hydropath Ta strona korzysta z ciasteczek aby ?wiadczy? us?ugi na najwy?szym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ?e zgadzasz si? na ich u?ycie.Zamknij

hydropath.pl Whois

Domain Name: HYDROPATH.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en